„Zenélő Ritmusok” pályázat

2019 decemberében, a Szerencsi Tankerület fenntartásában működő Tokaji II. Rákóczi FerencÁltalános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola nevébensikeresen pályáztam és 1 millió 4 ezer Ft-ot nyertem az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó program támogatására.

 

Az NTP-MŰV-19-0100 kódjelű „Zenélő Ritmusok” pályázat célja a zenei tehetségek kibontakoztatása, személyiségfejlesztés.

A tehetséggondozó műhely 30 órás programjában tizenkét 14-16 éves tanuló vett részt, hat általános iskolás és hat gimnáziumi tanuló, a Tokaji Művészeti Iskola régi, illetve jelenlegi növendékei.

A ritmus- és csengettyű játékok, a képzőművészeti tevékenységek az önismeret, énkép, együttműködés, empátia, koncentráció fejlesztésére szolgáltak. A játékok és tevékenységek segítették a tapasztalatszerzést, egymás megismerését, az egymásra figyelést, alkalmazkodást, elfogadást, a felelősségtudatot. Mindezek együtt nem csak a gyermekek személyiségét formálták, de összetartó kis közösséggé is váltak.

A műhelyfoglalkozásokon túl - szabadidős, lazítós programként - két nap kirándulni voltunk: Szeptember elején a miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskolában Lajhó Gyula tanár úr megismertetett bennünket az amerikai Handbell megszólaltatásának technikájával, majd egy kis Tündérkerti séta után a Miskolci Nemzeti Szinházban a fergeteges „Szerelmes Shakespeare” előadást néztük meg.

Szeptember végén Debrecenben az Agóra Tudományos Élményközpontban töltöttünk el egy izgalmas és csodás napot.

A tehetséggondozó programot a szülőkkel együtt eltöltött délután zárta.

Sajnos a 30 órás műhelyfoglalkozások logikai felépítését, a megkezdett munkát, az elindult fejlődést a COVID járvány miatt elrendelt tavaszi iskola bezárás kettétörte. Ennek ellenére a szeptemberi folytatásban ugyan olyan lelkesen vettek részt a gyerekek, mint a kezdéskor.

Köszönetet szeretnék mondani elsősorban nekik, (akik végig kitartottak), a szülőknek, (akik támogatták gyermekeik tehetség programban való részvételét), illetve volt és jelenlegi kollégáimnak (Rozsnyai Margitnak és Mudri Ágnesnek) a pályázati program lebonyolításában nyújtott segítségért.

Köszönöm iskolánk igazgatójának, Kovács Zoltánnak és a Szerencsi Tankerületi Központ munkatársainak a támogatást.

A foglakozásokon készült fényképek az iskola honlapján és facebook oldalán tekinthetők meg.

 

Kattinson ide!

 

 

Tokaj, 2020. november 30.

 

Fila-Osvay Márta

(a pályázatot lebonyolító szaktanár)