IKT kompetencia

Az IKT kompetencia terület alapvető célja, hogy a tanulók minél szélesebb körben tanulják meg alkalmazni a mindennapi tevékenységük során a számítógépet.
Alakuljon ki bennük az a készség, hogy a számítógép nem csak szórakoztató elektronika, hanem a mindennapi élet által támasztott igényeket kielégítő munkaeszköz. Munkánk során az informatikai rendszert, és az internetet információszerzésre, információátadásra, tanulásra is használhatjuk. Egymás munkáját segítve, a megszerzett információkat továbbadva, új ismeretekre, tudásra tehetünk szert.
Az információ átadása nem csak verbális tevékenység, a mai technikai lehetőségek kiszélesítik az írásbeliség lehetőségeit is (e-mail, fórumok, blogok, chat, stb), új dimenziók nyílnak a szocializációs folyamatok kiteljesedése számára.   Ezeknek, az egyéni élet során jól használható képességeknek a kialakulását és kiteljesedését tűztük magunk elé, a tananyag elsajátítása mellett.
A tanév során megismerkedtünk a Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerével, az SDT nyújtotta lehetőségekkel a tanulás segítése érdekében. (A mindenkinek ajánlott SDT elérhetősége, http://sdt.sulinet.hu)
A tanulók részéről kedvező fogadtatásra talált az informatika oktatásának ez a módja. Nagyobb szabadságot ad a gyerekeknek, jobban kiteljesíti az alkotó fantáziát, és ez ösztönzően hat a tananyag elsajátítására is.

Letölthető előadás anyag: Klikk ide!


Földesiné Noviczki Rózsa
informatika tanár