ANGOL kompetencia

A kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása az angol nyelvi órán  a 7. a osztályban kezdődött.
A programcsomag „B” típusú, amely kb. 30%-ban fedi le a teljes órakeretet. A tananyag moduláris felépítésű. Hét modult építettünk be a tanmenetünkbe - megfelelő kapcsolódási pontot keresve a modul és a tankönyvi tananyag között -, és egy-egy modul 4-6 tanórát ölel fel. A programcsomag tartalmaz minden olyan elemet(feladatlap, hanganyag,...), amely a megvalósításhoz szükséges mind a tanuló, mind a tanár számára.
Három programcsomag moduljaiból választhattunk:
1. Kreatív kommunikáció
Célja: a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának, ezen belül elsősorban a beszédkészségnek a fejlesztése. Pl. Detektív munka, ÁllatTárs
2. Projektek idegen nyelven
Célja: a nyelvi kompetenciák fejlesztése olyan tematikus feladatok kapcsán, amelyek a tantárgyközi szemléletet erősítik. Pl. Csodálatos XX. századunk.
3. Internet felhasználása a nyelvórán
Célja: a nyelvórákon aktívan építsenek az Internet kínálta lehetőségek felhasználására, az információkeresés és –feldolgozás, a kreatív írás és a digitális kommunikáció tanítása területén. Pl. Karácsonyi hagyományok a világban, A világ konyhája, a konyha világa.

Letölthető előadás anyag: Klikk ide!


Kövérné Zajácz Ida
nyelvtanár